Địa chỉ: 323 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Phone: -

Email: