Hộp đặc biệt

Showing 1 – 2 of 2 results

 • Rhapsody In Red
  • 1 x Hạt sen đỏ & lòng đỏ trứng muối 100gr
  • 1 x Hạt sen trà xanh & tiramisu 100gr
  • 1 x Khoai tím và omachi Nhật Bản 100gr
  • 1 x Than tre & sầu riêng Musang king Malaysia 100gr
  • 1 x Trà sữa trân châu đường nâu 100gr
  • 1 x Trà xanh và quả mơ 100gr
  SKU: Casa_MARID
  990,000đ
 • Auspicious Spring
  • 1 x Hạt sen đỏ & lòng đỏ trứng muối
  • 1 x Thập cẩm hạt
  • 1 x Hạt sen trà xanh & tiramisu
  • 1 x Khoai tím và omachi Nhật Bản
  • 1 x Hạt sen lá dứa & cơm dừa tươi
  • 2 x Thỏ con nhân hạt sen
  • 1 x Than tre & sầu riêng Musang king Malaysia
  • 3 x Trà sữa trân châu đường nâu
  • 3 x Trà xanh và quả mơ
  SKU: Casa_MDAS
  1,500,000đ
 • Rhapsody In Red
  990,000đ
  • 1 x Hạt sen đỏ & lòng đỏ trứng muối 100gr
  • 1 x Hạt sen trà xanh & tiramisu 100gr
  • 1 x Khoai tím và omachi Nhật Bản 100gr
  • 1 x Than tre & sầu riêng Musang king Malaysia 100gr
  • 1 x Trà sữa trân châu đường nâu 100gr
  • 1 x Trà xanh và quả mơ 100gr
 • Auspicious Spring
  1,500,000đ
  • 1 x Hạt sen đỏ & lòng đỏ trứng muối
  • 1 x Thập cẩm hạt
  • 1 x Hạt sen trà xanh & tiramisu
  • 1 x Khoai tím và omachi Nhật Bản
  • 1 x Hạt sen lá dứa & cơm dừa tươi
  • 2 x Thỏ con nhân hạt sen
  • 1 x Than tre & sầu riêng Musang king Malaysia
  • 3 x Trà sữa trân châu đường nâu
  • 3 x Trà xanh và quả mơ
 • Rhapsody In Red
  990,000đ
  • 1 x Hạt sen đỏ & lòng đỏ trứng muối 100gr
  • 1 x Hạt sen trà xanh & tiramisu 100gr
  • 1 x Khoai tím và omachi Nhật Bản 100gr
  • 1 x Than tre & sầu riêng Musang king Malaysia 100gr
  • 1 x Trà sữa trân châu đường nâu 100gr
  • 1 x Trà xanh và quả mơ 100gr
 • Auspicious Spring
  1,500,000đ
  • 1 x Hạt sen đỏ & lòng đỏ trứng muối
  • 1 x Thập cẩm hạt
  • 1 x Hạt sen trà xanh & tiramisu
  • 1 x Khoai tím và omachi Nhật Bản
  • 1 x Hạt sen lá dứa & cơm dừa tươi
  • 2 x Thỏ con nhân hạt sen
  • 1 x Than tre & sầu riêng Musang king Malaysia
  • 3 x Trà sữa trân châu đường nâu
  • 3 x Trà xanh và quả mơ